0 532 200 53 90
SHOPPING CART

No Products in the Cart

TOTAL:
0.00 TL

Kenevir Proteini:Super Besinlerin Bir Numarası

on May 04, 2024

Kenevir tohumu protein tozu tek başına ve aerobik egzersizle birlikte kullanımının genç sedanter erkeklerde metabolik parametreler, oksidatif stres ve nörotrofik faktörler üzerindeki etkileri:

Özet
Kenevir tohumu proteini ve fiziksel aktivitenin (PA) vücudun metabolik ve beyin sağlığı için birçok faydası vardır. Bu çalışmada, genç sedanter erkeklerde tek başına kenevir tohumu proteini ve aerobik egzersizin metabolik belirteçler, oksidatif stres ve nörotrofik faktörler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu çift kör, plasebo kontrollü, randomize klinik çalışma, Nisan-Ağustos ayları arasında İran'ın Tebriz kentinde 48 sedanter genç erkek üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada araştırmacı tüm katılımcıları (1) kenevir tohumu, (2) kenevir tohumu + PA, (3) PA + plasebo ve (4) plasebo olmak üzere dört gruba randomize etmiştir. Kenevir tohumu takviyesi günde iki adet 1 g kapsül olarak uygulanmış ve haftada üç kez aerobik PA yapılmıştır. Antropometrik indeksler, diyet alımı, antioksidan belirteçler, lipid profili, açlık kan şekeri (AKŞ), insülin, insülin direnci için homeostatik model değerlendirmesi (HOMA-IR), kantitatif insülin duyarlılığı kontrol indeksi (QUICKI), beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nöropeptid Y (NPY), denge, reaksiyon süresi ve mekik çekme düzeyleri tüm katılımcılar için başlangıçta ve müdahale sonrasında değerlendirildi. Tüm müdahale gruplarında oksidatif stres ve nörotropik faktörleri karşılaştırmak için ANOVA ve ANCOVA analizlerini kullandık. Yanıt değişkeninin dağılımı normal değilse, bu testlerin parametrik olmayan eşdeğeri kullanılmıştır (Wilcoxon ve Kruskal-Wallis testleri). Tüm istatistiksel analizler SPSS yazılımı sürüm 23 kullanılarak gerçekleştirilmiş ve tüm istatistiksel testlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Kenevir tohumu tüketimi ile birlikte aerobik PA, başlangıca kıyasla ağırlık, vücut kitle indeksi, yağ kütlesi, yüksek yoğunluklu lipoprotein, katalaz ve BDNF'de anlamlı bir farka neden olmuştur. Ayrıca, aerobik PA tek başına vücut ağırlığı, yağ kütlesi ve trigliseritte başlangıca kıyasla anlamlı değişikliklere neden olmuştur. Tek başına kenevir tohumu tüketimi, yüksek yoğunluklu lipoprotein seviyelerinde başlangıca kıyasla önemli bir artışa neden olmuştur. Çalışmanın sonunda, yağ kütlesi, toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoproteinler ve BDNF gruplar arasında önemli ölçüde farklıydı. Sonuçlarımıza göre, kenevir tohumu tüketimi ile birlikte aerobik PA antropometrik indeksleri, lipid profilini ve BDNF'yi iyileştirebilir ve kardiyovasküler komorbiditeler, oksidatif stres ve insülin direnci gibi sağlık sonuçlarını iyileştirebilir. PRATİK UYGULAMALAR: Hareketsiz bir yaşam tarzının kardiyovasküler komorbiditeler, oksidatif stres ve insülin direnci gibi sağlığı tehdit eden çok sayıda sonucu vardır. Fiziksel aktivitenin (FA) bu klinik belirtileri iyileştirmedeki önemi iyi bilinmektedir; ancak, hareketsiz bir yaşam tarzının yan etkilerini azaltmada FA ile birlikte bitkisel tedavinin potansiyel faydaları iyi çalışılmamıştır. Bu araştırmada, kenevir tohumunun tek başına ve aerobik egzersizle birlikte kullanımının genç sedanter erkeklerde metabolik belirteçler, oksidatif stres ve nörotrofik faktörler üzerindeki faydalarını ilk kez değerlendirdik. Sonuçlarımıza göre, kenevir tohumu tüketimi ile kombine edilen aerobik PA, genç sedanter erkeklerde antropometrik indeksleri, lipid profilini ve beyin kaynaklı nörotrofik faktörü iyileştirmiştir.

Ali Mohammadrezaei 1, Ali Kavakeb 2, Mahdieh Abbasalizad-Farhangi 3, Mehran Mesgari-Abbasi 4
Bağlantılar genişler
PMID: 36114824 DOI: 10.1111/jfbc.14417 Makalesnden Türkçeye Çevrilerek yayınlanmıştır.

Orjinal Link:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36114824/

LEAVE A COMMENT

Please note, comments must be approved before they are published


Back